Grafika BIP

Kontrole

Wykaz kontroli:

 1. Kontrola przygotowania przedszkola do realizacji zadań statutowych - KO z dnia 06.11.2009r. Arkusz kontroli dostępny na wniosek.
 2. Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 10.12.2009r. Firma Fire System. Protokół dostępny na wniosek.
 3. Kontrola sanitarna, klasyfikacja obiektu, HACCP - PPIS z dnia 12.05.2010r. Protokół dostępny na wniosek.
 4. Kontrola spełniania wymogów sanitarno - higienicznych - PPIS z dnia 24.06.2010r. Protokół dostępny na wniosek.
 5. Kontrola spełniania wymagań higieniczno - sanitarnych - PPIS z dnia 30.07.2010r. Protokół kontroli dostępny na wniosek.
 6. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności - PSSE Wodzisław Śl. z dnia 01.03.2011r.
 7. Kontrola sanitarna z dnia 09.06.2011 - PSSE Wodzisław Śl.
 8. Wizytacja : diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w Placówce Nauczania i Wychowania nr protokołu OZ/432/48/11
 9. Kontrola sprawdzająca zakres Przestrzegania przepisów p.poż z dnia 19.10.2011r. - PSP Wodzisław Śl.
 10. Kontrola Kierownika Referatu Kontroli, Spraw ogólnych i Obywatelskich z dnia 15.02.2012r.
 11. Kontrola Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 01.03.2012r.
 12. Kontrola sanitarna z dnia 12.04.2012r. - PSSE Wodzisław Śl.
 13. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności - PSSE Wodzisław Śl. z dnia 06.09.2012r
 14. Kontrola sanitarna z dnia 27.06.2012r. - PSSE Wodzisław Śl. - spełnianie wymogów sanitarnych w placówce
 15. Kontrola z ZUS - z dnia 08.07.2013r.
 16. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności z dnia 10.09.2013r. - PSSE Wodzisław Śl.
 17. Kontrola sanitarna z dnia 14.03.2014 - PSSE Wodzisław śl.
 18. Wizytacja "Czyste Powietrze wokół Nas" z dnia 29.04.2014r.
 19. Kontrola sanitarna z dnia 30.07.2014 - PSSE Wodzisław śl.
 20. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności z dnia 10.09.2014r. - PSSE Wodzisław Śl.
 21. Wizytacja "Czyste Powietrze wokół Nas" z dnia 01.10.2014r.
 22. Ewaluacja zewnętrzna problemowa w dniach 8-11.12.2014r.
 23. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności z dnia 03.02.2015r. - PSSE Wodzisław Śl.
 24. Wizytacja: ocena realizacji interwencji programowej "Czyste Powietrze wokół Nas" z dnia 16.06.2015
 25. Kontrola sanitarna z dnia 21.07.2015 - PSSE Wodzisław śl.
 26. Kontrola sanitarna z dnia 16.11.2015 - PSSE Wodzisław śl.
 27. Kontrola doraźna w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu z dnia 11.12.2015
 28. Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności z dnia 01.02.2016r. - PSSE Wodzisław Śl.
 29. Kontrola sanitarna z dnia 09.06.2016 - PSSE Wodzisław śl.
 30. Kontrola B. Zawadzka i A. skala - spisano protokół kontroli nr 67/1218/02/2016 z dnia 16.12.2016
 31. Ocena pracy dyrektora - Kamińska Jadwiga - st. wizytator 21.04.2017
 32. Kontrola ZUS z dnia 05.06.2017
 33. Kontrola dot. spełnienia wymogów higieniczno - sanitarnych z dnia 02.11.2017r.
 34. Kontrola PSSE Wodzisław Śl. z dnia 28.11.2017r.
 35. Kontrola sanitarna pomieszczeń - kuchnia z dnia 13.02.2018r. PPiS Wodzisław Śl.
 36. Ocena stanu sanitarnego przedszkola - PSSE Wodzisłąw Śl. z dnia 17.09.2018r.
 37. Ocena stanu higieniczno - sanitarnego, BHP z dnia 19/20/11/2018r. PSSE Wodzisłąw Śl.
 38. Kontrola sanitarna PSSE Wodzisław Śl. z dnia 29.03.2019r.
 39. Ocena stanu sanitarnego przedszkola dyzurującego PSSE Wodzisław Śl. z dnia 21.08.2019r.
 40. Ocena stanu sanitarnego przedszkola PSSE Wodzisław Śl. z dnia 18.10.2019r.
 41. Kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Wodzisłąwia Śl. z dnia 6-7.11.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-05 15:19
Aktualizacja publikacji
Krakowczyk Karolina 2019-12-18 09:55
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2
do góry