Projekt Unijny

Kapitał Ludzki - logo EFS -logo

PROJEKT UNIJNY "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE"

Oddział "Biedroneczki" został uruchomiony w trakcie realizacji projektu "Przyjazne Przedszkole " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Do oddziału "Biedroneczki" uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat. 

Wychowawcą oddziału jest: Magdalena Kiełbasa, pomocą jest mgr Agnieszka Mojżysz .

Godziny funkcjonowania oddziału w ramach projektu tj.: 8:00 - 15:00.

Kontakt e-mail z koordynatorem projektu: 

W ramach projektu oddziału przedszkolny został wyposażony w meble oraz zabawki. Doposażona została również kuchnia.
Całkowita wartość projektu to: 182 029,00 zł
Poziom dofinansowanie: 85 %
Projekt realizowany w okresie: 1 sierpnia 2013 r - 31 lipca 2014.
Pośrednio udział w projekcie będą mieli również rodzice dzieci w postaci zajęć z psychologiem, podczas których rodzice dowiedzą się jak przygotować swoje pociechy do dalszej edukacji w szkole.

W ramach realizacji projektu powstały następujące stanowiska pracy w przedszkolu:

  1. Nauczyciel,
  2. Pomoc nauczyciela,
  3. Sprzątaczka,
  4. Pomoc kuchenna.

Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzone są prowadzone zajęcia z logo rytmiki.
Zajęcia z logo rytmiki o odbywają się w poniedziałki oraz środy.

Głównym celem projektu jest:

Zwiększenie liczby dzieci z terenu gminy korzystających z edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego (25 w tym 9K i 16M) dla dzieci w wieku 3-4 w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 roku.

Pośrednimi celami projektu są:

  1. zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat,
  2. zwiększenie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesie funkcjonalności bazy edukacyjnej,
  3. wzrost umiejętności społecznych dzieci,
  4. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej,
  5. wzrost umiejętności poprawnej wymowy i koordynacji ruchowej,
  6. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do wglądu:

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Regulamin dzieci 217KB pobierz Plik: Regulamin dzieci
do góry