Grafika BIP

Ramowy rozkład dnia

 • 6.30 - 7.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ZABAWY I ZAJĘCIA DOWOLNE, WEDŁUG INWENCJI DZIECI LUB PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA.
 • 7.00 - 8.00 PRACA Z GRUPĄ DZIECI LUB INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULUJĄCO KOMPENSACYJNYM I WYCHOWAWCZYM. ZABAWY INTEGRACYJNE I MUZYCZNO - RUCHOWE.
 • 8.00 - 8.45 ĆWICZENIA PORANNE, WYRABIANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH, KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z SAMOOBSŁUGĄ, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.
 • 8.45 - 9.15 ŚNIADANIE I ZABIEGI HIGIENICZNE
 • 9.15 - 10.15 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, WYZWALAJĄCA AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH STREFACH ROZWOJOWYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD PRZEMIENNOŚCI FORM I METOD.
 • 10.15 - 11.30 ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ AKTYWNOŚCI W SALI I OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY LUB ZAJĘCIA REKREACYJNE W OGRODZIE, OBSERWACJE PRZYRODNICZE, GRY I ZABAWY RUCHOWE.
 • 11.30 -12.00 CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, HIGIENICZNE I PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
 • 12.00 - 12.30 OBIAD
 • 12.30 - 13.00 ĆWICZENIA ORTOFONICZNE, GRAMATYCZNE, SŁOWNIKOWE, GRAFOMOTORYCZNE, USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE I SŁUCHOWE.
 • 13.00 - 14.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE /RYSOWANIE, KOLOROWANIE, ORIGAMI, ZABAWY KONSTRUKCYJNO - MANIPULACYJNE/. GRY I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
 • 14.00 -14.15 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.
 • 14.15 - 14.30 PODWIECZOREK
 • 14.30 - 16.30 ZABAWY DOWOLNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, CZYTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ I ZABAWY LOGOPEDYCZNE.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-05 15:16
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-08 14:54
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
15
do góry